Παραδόσεις με δικά μας μεταφορικά μέσα.

2222023086

info@tsekourashome.gr

ΕΠΙΠΛΑ &

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Bosch WTR87TW8GR

720,00

Κωδικός προϊόντος: WTR87TW8GR Κατηγορία:

Περιγραφή

Product description BOSCH WTR87TW8GR
Drying friendly to the fabric of the clothes, with the Sensitive Drying System.
With the Sensitive Drying System, the clothes are dried with gentle, lukewarm air coming from all sides and gently mixed by gentle corrugated stirrers, without sticking to the walls of the drum.

Humidity detection sensor
There are 3 drying programs, partial drying for ironing, drying for dressing and complete drying for storage
Fast 40 '
Quick drying in 40 minutes, suitable for small quantities of synthetic fibers and fine fabrics, high-precision system for temperature control, and immediate monitoring of the degree of humidity in the clothes, you can wear your clothes immediately after the end of the program.
The best drying program for your sports.
Special program for gentle and precise drying of sports, waterproof clothes with multi-layered fabrics, but also from microfiber or synthetics. With this program, these types of fabrics are dried with special care and efficiency at low temperatures. Small repetitive drying cycles are performed at the end to achieve perfect drying in the inner layers of the fabrics.
Automatically detects when your clothes are completely dry.
Bosch AutoDry dryers and washers dry very gently and to the degree of drying you want, for direct storage ironing, or completely dry. The sensors measure temperature and humidity, thus protecting your clothes from excessively high temperatures, excessive drying and shrinkage.
 
Please follow and like us:

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 50 kg
BRAND

Bosch WTR87TW8GR

720,00

Κωδικός προϊόντος: WTR87TW8GR Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιγραφή προϊόντος BOSCH WTR87TW8GR

Στέγνωμα φιλικό προς το ύφασμα των ρούχων, με το Sensitive Drying System.

Με το Sensitive Drying System, τα ρούχα στεγνώνονται με ήπιο, χλιαρό αέρα που βγαίνει από όλες τις πλευρές και αναμειγνύονται ήπια από απαλούς κυματοειδείς αναδευτήρες, χωρίς να προσκολλούνται στα τοιχώματα του τυμπάνου.

Αισθητήρας ανίχνευσης υγρασίας

Υπάρχουν 3 προγράμματα στεγνώματος, το μερικό στέγνωμα για σιδέρωμα, το στέγνωμα για φόρεμα και το πλήρες στέγνωμα για αποθήκευση

Γρήγορο 40′

Γρήγορο στέγνωμα σε 40 λεπτά, κατάλληλο για μικρές ποσότητες συνθετικών ινών και λεπτών υφασμάτων, σύστημα υψηλής ακρίβειας για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, και άμεση παρακολούθηση του βαθμού υγρασίας στα ρούχα, μπορείτε να φορέσετε τα ρούχα σας αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το καλύτερο πρόγραμμα στεγνώματος για τα αθλητικά σας.

Ειδικό πρόγραμμα για απαλό και με ακρίβεια στέγνωμα αθλητικών, αδιάβροχων ρούχων με πολυεπίπεδα υφάσματα, αλλά και από μικροΐνες ή συνθετικά. Με αυτό το πρόγραμμα, αυτά τα είδη υφασμάτων στεγνώνονται με ιδιαίτερη φροντίδα και αποτελεσματικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μικροί επαναληπτικοί κύκλοι στεγνώματος επιτελούνται στο τέλος για να επιτευχθεί το τέλειο στέγνωμα στα εσωτερικά στρώματα των υφασμάτων.

Αναγνωρίζει αυτόματα πότε τα ρούχα σας είναι τελείως στεγνά.

Τα στεγνωτήρια και τα πλυντηριοστεγνωτήρια της Bosch με AutoDry στεγνώνουν με ιδιαίτερα απαλό τρόπο και στο βαθμό στεγνώματος που επιθυμείτε, για σιδέρωμα για απευθείας φύλαξη, ή τελείως στεγνά. Οι αισθητήρες μετρούν τη θερμοκρασία και την υγρασία, προστατεύοντας έτσι τα ρούχα σας από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, υπερβολικό στέγνωμα και συρρίκνωση.

Please follow and like us:

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 50 kg
BRAND

BOSCH